Green Key

I Karisefonden, som Villa Sofie er en del af,har vi et dybfølt ønske om at bidrage til en mere bæredygtig verden.

Villa Sofie har miljømærket Green Key

Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

Villa Sofie er miljømærket med Green Key og skal leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.

Du har allerede gjort en bæredygtig indsats, ved at vælge at overnatte på Villa Sofie. Tak for det! Det er vi utrolig glade for.

På Villa Sofie arbejder vi nemlig seriøst og løbende med at minimere miljøbelastningen. Og det håber vi også, at du ved at vælge overnatning her, har lyst til at hjælpe os med.

Villa Sofies bæredygtighedspolitik

I Karisefonden, som Villa Sofie er en del af,har vi et dybfølt ønske om at bidrage til en mere bæredygtig verden. Vi ønsker aktivt at forpligte os til at være med til at det løfte ansvar, der pålægges os alle – nemlig at forsøge at minimere vores klimaaftryk i vores daglige gøren og laden.

Vi er bevidste om, at vi ikke kan gøre det alene. Det kræver først og fremmest et samarbejde internt mellem ledelse og medarbejdere, dernæst inddragelse af beboere og gæster og til sidst et samarbejde med vores leverandører. 

Vi ønsker derfor at indtænke grøn omstilling i alle led og afkroge af Karisefonden. At blive 100% bæredygtig er et uopnåeligt mål.

Bæredygtighed er med andre ord ikke et slutmål, men en proces og en ledestjerne. Det nødvendiggør en virksomhedskultur, hvor vi løbende stiller os selv til opgave at spørge, hvordan vi kan gøre det bedre. Den første større konkrete opgave har været at få Villa Sofie Green-Key certificeret.  

 

Som organisation ønsker vi også at inspirere og opfordre andre til at følge trop.
Derfor skal vi synliggøre vores bæredygtighedsindsatser, samtidig med at vi er opmærksomme på ikke at vildlede og tilbageholde væsentlige oplysninger. Det fordrer transparens, fokus på proces samt ydmyghed om egne begrænsninger. Vi skal fortælle om vores ambitioner og de værdier, der ligger bag samt adressere de udfordringer, vi møder i arbejdet med bæredygtighed. Vi skal inddrage medarbejdere og leverandører i diskussionen om fælles udfordringer og løsninger. 

Derfor har vi i Karisefonden og på Villa Sofie udviklet en politik, som forpligter os til at arbejde løbende med at minimere vores miljøbelastning:  

På Villa Sofie:  

  • Sparer på naturens ressourcer og tilstræber, at vi belaster miljøet mindst muligt.

  • Ajourfører vores handlingsplaner for miljøarbejdet ved 4 årlige møder, herunder vores miljøledelsesskema inkl. ansvarsposter. Planerne beskriver, hvordan vi når i mål med igangværende og fremtidige aktiviteter. 

  • Afsøger løbende ny viden og teknologi, som sikrer øget miljøbeskyttelse.  

  • Iværksætter initiativer og bruger produkter, der sparer på energi og vand 

  • Involverer medarbejderne og gæster i processen om, hvordan vi passer bedst på miljøet. 

  • Informerer gæster om vores tilgange og procedurer for at mindske vores miljøbelastning.  

  • Sikrer en høj grad af genanvendelse og minimering af spild, dette igennem fx strømlinet affaldssortering og ved at indarbejde cirkulær økonomi i vores indkøbspolitik. 

  • Tilskynder at vores leverandører miljømæssigt lever op til vores niveau. 

  • Følger til enhver tid de Green Key-kriterier, vi har forpligtet os på, og arbejder aktivt med ordningens anbefalinger på green-key.dk

  • Følger al relevant international og national lovgivning indenfor miljø, sundhed, sikkerhed og arbejdskraft og er med i FN Global Compact

 

Copyright 2023 KariseFonden - Alle rettigheder forbeholdes